Info Korporat

Latar Belakang

Enakmen Lembaga Muzium Negeri Perak (Enakmen Bil. 4/1987) telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Perak pada 4 Oktober 1987 dan mula berkuatkuasa pada 1 Januari 1990. Ia diiktiraf sebagai satu jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak.

Melalui Enakmen tersebut, tiga buah muzium, sebuah kompleks sejarah, sebuah galeri dan sebuah rumah kediaman telah ditubuhkan :
  1. Muzium DiRaja Kuala Kangsar
  2. Muzium Darul Ridzuan Ipoh
  3. Muzium Beruas
  4. Kompleks Sejarah Pasir Salak
  5. Galeri Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar
  6. Rumah Kediaman Almarhum Sultan Azlan Shah Batu Gajah
bahasa sharing button Bahasa Melayu
faq sharing button FAQ
hubungi sharing button Contact Us
aduan sharing button Feedback
sitemap sharing button Site Map